ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

​Χώρος Μνήμης για την Αντιδικτατορική Αντίσταση

Από την συλλογή του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1977 (ΣΦΕΑ)

1/2

Σε χώρο του Μουσείου φιλοξενείται έκθεση του "Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1977 (ΣΦΕΑ)".