Το κτίριο

Το κτίριο που στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του στρατοπέδου του Πεδίου του Άρεως όπου σήμερα εδράζει το Στρατηγείο του Γ' Σώματος Στρατού. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι (1838-1918) στις αρχές του εικοστού αιώνα και αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον οθωμανικό στρατό. 

Όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη το 1912 από τον ελληνικό στρατό, περιήλθε στην κυριότητά του και εγκαταστάθηκαν σε αυτό στρατιωτικές μονάδες. Ύστερα από μία περίοδο αχρησίας, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του τόπου αποφάσισαν να στεγάσουν εδώ το Πολεμικό Μουσείο της πόλης ως παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου των Αθηνών.

Οι εργασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής του άρχισαν το 1993. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το Μουσείο άνοιξε για το κοινό το  2000.