ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Έτσι πολεμήσαμε το 1940-41

Από την συλλογή του κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα

1/20

Η έκθεση αποτελεί ένα ειδικό και λεπτομερές αφιέρωμα στη συμμετοχή της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που εκκινεί από την προετοιμασία του ελληνοιταλικού πολέμου και φθάνει μέχρι και την απελευθέρωση της χώρας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Οκτώβριο του 1944. Στην έκθεση αυτή ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ζήσει την εξέλιξη των πολιτικών, στρατιωτικών και κοινωνικών γεγονότων της περιόδου μέρα προς μέρα, μέσα από μία εξαντλητική και χρονικά ισορροπημένη παράθεση των ιστορικών της κειμηλίων, όπως εγγράφων, εφημερίδων, ανέκδοτων φωτογραφιών, ρουχισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού όλων των αντιμαχόμενων παρατάξεων, επιστολικών δελταρίων, διαταγών, χαρτών, διαγραμμάτων μάχης και όπλων.