Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)Τα ΚΕΣΥΠ της Δ.Δ.E Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν ημερίδες στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών γυμνασίου και λυκείου σχετικά με τα ένστολα επαγγέλματα εντός και εκτός μηχανογραφικού δελτίου (Στρατός-Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού-Λιμενικό-Πυροσβεστική). Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 1000 μαθητές - τριες.